Súťaž
o opálovú a mineralogickú zbierku v hodnoťe 1000. -EUR
Fotografia podzemia Slovenských opálovch baní očami žiakov.